Phần mềm Quản lý nhân sự được áp dụng trong hệ thống quản lý nhân sự của Cục Bưu điện Trung ương.

Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị thông tin đặc biệt trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật và trong những trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Cục Bưu điện Trung ương có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 889/QĐ-BTTTT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai các hợp đồng quản lý nhân sự cho các đơn vị,  công ty đã chính thức triển khai hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự từ ngày 14/12/2016 với các phân hệ: Quản lý nhân sự, Bảo hiểm, Chấm công. Với đội ngũ triển khai nhiều kinh nghiệm, Công ty FSC đã hoàn thành dự án, ngày 29/12/2016 đã chính thức bàn giao và ký thanh lý hợp đồng,  nhân được sự đánh giá cao của khách hàng về tính chuyên nghiệp trong triển khai dự án, FSC cam kết hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng, đảm bảo khách hàng luôn luôn cảm thấy hài lòng về dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhân sự của Cục Bưu điện Trung Ương.

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ