Trường Đại học An Giang được thành lập theo Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ và khai giảng năm học đầu tiên ngày 09 tháng 9 năm 2000. Xây dựng trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang

Trường Đại học An Giang là cơ sở đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học Việt Nam, chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra Trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong Vùng.

Trường Đại học An Giang ra đời trong giai đoạn thế giới chuyển sang thế kỷ 21. Thế kỷ có những chuyển biến to lớn, đó là lấy “Học thường xuyên, học suốt đời” làm nền tảng, dựa trên tiêu chí chung là “Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống với nhau và học để làm người”. Là một trường có tuổi đời còn khá trẻ, đó cũng là thuận lợi để sớm bắt nhịp với yêu cầu của thời đại và lựa chọn ngành nghề mũi nhọn để đào tạo như Công nghệ sinh học, Phát triển nông thôn, Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, tiếng Anh... 

Với nhiều năm kinh nghiệm và là đối tác tin cậy lâu năm trong việc thực hiện các gói thầu lớn cho các đơn vị thuộc  Khối Giáo dục, Công ty Cổ phần Điện tử Tin học FSC đã trúng thầu liên tiếp 02 gói thầu về việc: Cung cấp thiết bị thí nghiệm Bảo vệ thực vật và  Cung cấp thiết bị thí nghiệm Thủy sản từ tháng 09/2017.

Công ty đã triển khai thành công và nghiệm thu 02 dự án trên đúng tiến độ, thời gian yêu cầu của trường và nhận được đánh giá cao của nhà trường về tính chuyên nghiệp trong quy trình làm viêc cũng như cung cấp sản phẩm chất lượng theo đúng yêu cầu. 

 

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ