Entries for Tháng Năm 2011

FSC tham luận trong hội thảo về quản trị nguồn nhân lực tại ĐH Thương mại

FSC tham gia tham luận tại hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành quản trị nguồn nhân lực thương mại” do Khoa Quản lý nguồn nhân lực – ĐH Thương mại tổ chức.

Bizzone 2010 được sử dụng để quản lý nhân sự cho Báo mua bán

Công ty Cổ phần Định Anh (Báo mua bán) quyết định lựa chọn giải pháp Quản trị nhân sự Bizzone 2010 để quản lý nhân sự. Hợp đồng được ký kết và đi vào thực hiện kể từ ngày 05/05/2011.

FSC tham dự hội thảo tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Khoa Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực – ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo khoa học về đổi mới đào tạo trong giáo dục. Ông Trần Việt Cường – Tổng giám đốc FSC tham gia hội thảo và có bài phát biểu về “Tăng cường mối quan hệ giữa khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực với doanh nghiệp trong đào tạo để đáp ứng chuẩn đầu ra”

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ