Entries for Tháng Tư 2011

Khu công nghiệp Thăng Long 2 (TLip2) lựa chọn Bizzone để quản lý nhân sự

 Sau khi KCN Thăng Long 1 (Tlip1) sử dụng Bizzone để quản lý nhân sự (Tham khảo link: Công ty TNHH KCN Thăng Long sử dụng Bizzone để quản lý nhân sự), nhận thấy sự tiện dụng, phù hợp và hiệu quả của sản phẩm, Tlip2 tiếp bước Tlip1 chọn lựa Bizzone của FSC để quản lý nhân sự.

FSC ủng hộ các nạn nhân bị thiên tai Nhật Bản

Sáng thứ 6 ngày 25/03/2011, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ nạn nhân bị thảm họa sóng thần, động đất tại Nhật Bản, toàn thể cán bộ công ty FSC đã đóng góp quỹ vì cộng đồng để hỗ trợ nhân dân và đất nước Nhật Bản.

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ