Entries for Tháng Mười Hai 2015

FSC tài trợ cúp thể thao câu cá

FSC tài trợ cúp thể thao câu cá

Trong năm 2014, Hiệp hội câu cá thể thao Việt Nam đã  hoàn thiện thủ tục pháp lý, hồ sơ được Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ. Mặc dù phải đối mặt vớ...

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ