Cơ cấu tổ chức & nhân sự

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


NHÂN SỰ

FSC đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm với quy trình sản xuất liên tục được giám sát, đánh giá và cải tiến.

ĐỐI TÁC
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ