Tải về

   Đóng

 Tài liệu, phim giới thiệu công ty, logo công ty:

Nội dung tải về Dung lượng Tải về
1. Phim giới thiệu công ty 8,8 Mb
2. Logo công ty (file .jpg, dùng chèn trong word, excel) 138 Kb
3. Logo công ty (file .EPS, dùng để in Pano chất lượng cao)  608 Kb


 Sản phẩm dùng thử:

Nội dung tải về Dung lượng Tải về
1. Phiếu yêu cầu dùng thử 86,5 Kb
2. Chính sách dùng thử 174 Kb


Một số phần mềm ứng dụng đi kèm:

 Tên phần mềm tải về Dung lượng Tải về
1. Phần mềm gõ Tiếng việt Unikey 259 Kb
2. Net Framework 1.1 23,1 Mb
3. Windows Installer 4.5 3,2 Mb
4. Microsoft SQL 2005 Server Express Edition 34,9 Mb
5. MS XML 6.0 Parser and SDK 1,45 Mb
6. SQL Server Management Studio Express 43,1 Mb
7. Font ABS Sans Serif và một số font cần thiết cho phần mềm 824 Kb
8. Phần mềm giải nén Winrar (dùng zip có sẵn trong windows để giải nén và cài đặt) 1,11 Mb
9. Phần mềm  TeamViewer 6.0  - Điều khiển máy tính từ xa 2,7 Mb

phan mem ke toan

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ